Sơ đồ website
 • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Mô hình tổ chức
   • Hội đồng thành viên
   • Ban Tổng giám đốc 
   • Kiểm soát viên
   • Sơ đồ tổ chức
  • Thông điệp lãnh đạo
  • Điều lệ - Quy chế
  • Thành tích và Giải thưởng
 • Nhà đầu tư
  • Thông tin cổ đông
  • Báo cáo 
  • Đại hội đồng cổ đông
 • Tin tức - sự kiện
  • Tin hoạt động
  • Tin chuyên ngành Hàng hải
  • Báo chí viết
 • Lĩnh vực kinh doanh
  • Vận tải xăng dầu
   • Vận tải xăng dầu viễn dương
   • Vận tải xăng dầu ven biển
   • Vận tải xăng dầu đường sông
  • Dịch vụ Hàng hải
   • Thuyền viên
   • Cung cấp nhiên liệu cho tàu 
   • Đại lý vận tải tàu biển, cung ứng, môi giới tàu biển
  • Cảng biển
   • Khai thác cảng
   • Bốc xếp/Bốc dỡ hàng hoá tại Cảng
  • Khác
   • Đóng tàu và cẩu kiện nổi
   • Sản xuất sản phẩm cơ khí vận tải
 • Đội tàu
  • Tàu viễn dương
  • Tàu sông và ven biển
 • Mạng lưới hoạt động
  • Văn phòng tổng công ty
  • Công ty con
   • Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco
   • Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco
   • Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
   • Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
   • Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn