IMO: Nghị quyết A.1068 (28)

PG tankerIMO
09:28' SA - Thứ sáu, 08/05/2015

Nghị quyết số A.1068 ngày 15/01/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO về Thông qua chuyển đổi từ kế hoạch đánh giá tự nguyện quốc gia thành viên IMO sang kế hoạch đánh giá thành viên IMO.


Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn